Trong Dat

Trong Dat

"Kẻ thù chết người của nhà đầu cơ là: Sự thiếu hiểu biết, tham lam, sợ hãi và hi vọng. Tất cả các quyển sách giao dịch trên thế giới và tất cả các quy tắt giao dịch trên thế giới không thể loại bỏ chúng ra khỏi con người"

Xu hướng tìm kiếm

TÁC GIẢ NỔI BẬT